043 – 325 4393 06 – 207 43359

Aanpak

Onze aanpak

Eigen middelen:

Particon investeert met eigen geld en is niet afhankelijk van bancaire financiering. Door een korte lijn met de aandeelhouder zijn  beslissingstrajecten snel doorlopen.

Omvang van transacties:

Als indicatie voor de investeringen geldt een minimum van 1 miljoen Euro tot een maximum van 4 miljoen Euro per project. Voor grotere investeringen kunnen wij optreden als co-financier.

Termijn:

Wij zijn niet gehouden aan een vaste termijn voor een participatie. Afhankelijk van de doelstelling is de termijn voor participatie per situatie in te richten.