043 – 325 4393 06 – 207 43359

Expansie

GDO expandeerde en overwoog om in bepaalde regio’s dichter bij de klanten te zitten. Men begon voorzichtig rond te kijken naar vermogen om via overnames de gewenste expansie te realiseren. De resultaten waren tenslotte goed genoeg om indruk te maken. Dat was het moment om eens om te gaan zien naar andere mogelijkheden. Er was niet veel urgentie.

Particon in beeld

Op zoek naar financiële partners werd contact gezocht met Particon. Het management presenteerde het bedrijf en toonde de prognoses voor de komende jaren, een gestaag opgaande omzetcurve. Het bleef voorlopig bij een goed contact, ook het volgende jaar. Pas het derde jaar, in 2013, toen zich enkele expansiemogelijkheden aandienden, kwamen de partijen tot elkaar. Binnen de kortste tijd waren de contracten getekend en participeerde Particon in de expansie.

Twee richtingen

Eind 2013 nam GDO Schneid GmbH over, gevestigd in Beieren in het hart van de Duitse auto- en technische industrie. In 2019 moest deze vestiging gesloten worden wegens een lokale crisis in de automobielindustrie.
De tweede overname, begin 2014, was dichter bij huis. Het Nederlandse Bulltec fijnmechanische industrie in Herkenbosch. Ook dit bedrijf past goed in het productieportfolio van GDO.
GDO richt zich naast dienstverlening ook op ontwikkeling van eigen producten. Producten als NSI (nsi-7.com/) en Tape My Day (tapemyday.com/) en Anestacia (anestacia-narkose.de) hebben inmiddels hun weg naar de markt gevonden.