043 – 325 4393 06 – 207 43359

Agmi

Opnieuw rationaliseren

Agmi in Tegelen zat in 2014 in een teruglopende markt, een te trage groei van de nieuwe producten en topzware investeringen, waardoor ze ingrijpend moest rationaliseren.

Een reductie van het medewerkersbestand met 30%. Pijnlijk, maar absoluut noodzakelijk om het bedrijf een goede kans te geven op een gezonde toekomst. Agmi kan steunen op een grondige kennis van lokale wet- en regelgeving op grond waarvan een volledig maatproduct kan worden geleverd.

Een dergelijke ingrijpende rationalisering is echter kostbaar en daar is Particon ingesprongen. Met als sterke motivatie enerzijds het geloof in een goede business propositie, anderzijds het behoud van in ieder geval een deel van de werkgelegenheid. Agmi kon afgeslankt verder.

Sterk portfolio

Met nog steeds de blauwe borden en verkeersborden als sterke pijler en met portalen en tunnelsystemen als attractieve nieuwe producten heeft Agmi een sterk portfolio. Met Particon als partner is de basis voor de toekomst neergezet.